2018-07-06

Pradėk Čia. Pirmas Žingsnis

Tai yra pati paprasčiausia, pati logiškiausia, akivaizdi tiesa - realybėje nėra jokio atskiro subjekto “aš”. Nėra jokio “aš” visiškai, jokio valdytojo, kontroliuojančiojo, o tik laisvai tekantis gyvenimas, viena realybė, vienas gyvenimas. Gyvenimas tiesiog yra.

Tai taip paprasta, jog tai pamatyti yra be galo sunku. Mąstymas, kad visi esame kaip atskiri subjektai, valdantys savo gyvenimus, yra ne kas kita, kaip neištyrinėta prielaida. Tai šakninis įsitikinimas, per kurį žmogus mato gyvenimą. Atskirumo pojūtis dominuoja kasdieniniame gyvenime, kurdamas stresą, depresiją ir ieškojimą kažko daugiau. Tai yra gilus nekintantis jausmas, kad kažkas yra ne taip, kad vis dar reikia kažką rasti, kad gyvenimas yra nepilnas, ne gausus, lydimas įtampos ir tuščias.

Žinojimas, kad kažkas yra ne taip, būtent šis jausmas iškyla paviršiun iš gilumos ir verčia mus ieškoti atsakymo.

Atsakymas yra paprastas - nėra jokio “aš”. To niekuomet ir nebuvo. Mes nesame “savo” gyvenimo “darytojai”, gyvenimas atsitinka “ne mums”. Mes ir esame pats gyvenimas. Nėra jokio valdytojo, sprendžiančio kas, kada, su kuo, kodėl. Gyvenimas tiesiog atsitinka, be priežasties. Gyvenimas yra gyvybė. Tai pats gyveniškumas.

Taigi didelis klausimas yra kaip gi pamatyti, jog realybėje nėra jokio “aš”.

Jeigu tiesiog patikėsi tuo neištyręs, - niekas nepasikeis. Atsiras dar vienas įsitikinimas sistemoje, kuris kurs daugiau dar konfliktų nei iki šiol. Tam, kad atpažinti tiesą, turi tai pamatyti savo patirtyje.

Pamatyti tai yra labai paprasta - tam tiesiog reikia tikrai norėti galų gale pamatyti tiesą, nežiūrint į tai, kokios kliūtys yra kelyje. Ieškantysis turi būti pasirengęs atidėti visus įsitikinimus į šalį. Tai nėra baisu ar stebuklinga. Tam tiesiog reikia pasukti dėmesį vidun ir atsakyti į labai konkrečius klausimus taip nuoširdžiai, kaip to dar niekuomet nebuvo.

Kuomet pradedi šį tyrinėjimą, pirmas žingsnis yra “kelio išvalymas” . Tai gali būti atlikta raštu. Tu gali pasitelkti vedlį pagalbai, arba atlikti tai pats. Nieko nepriimk už tiesą, viską ištirk. Nėra nieko, ką turėtum žinoti tam, kad pradėtum šį darbą. Tiesiog pradėk rašyti sau, dėl savęs, dėl meilės tiesai. Niekas negali šito padaryti už tave - net negalvok apie tai.

(Kol kas luktelk, - perskaityk viską iki galo, tuomet pradėk)

Aš atradau šiuos žingsnius kaip iš tiesų veikiančius ir nešančius rezultatą daugumai žmonių.

Viskas, ko tau reikia, - tai rašiklis ir popieriaus lapas, o taip pat nuoširdus noras pamatyti tiesą.

Šiame etape yra svarbu suvokti, kad matymas ir mąstymas nėra tas pats.

Pavyzdžiui, jeigu aš paprašyčiau tavęs aprašyti, kas yra šiuo metu tau už nugaros, tu gali atsakyti pasinaudojant atmintimi - mąstymu, arba gali tiesiog pasukti galvą ir, pasižvalgius, nusakyti ką tu matai.

Šiame darbe tau reikia žvelgti į savo patyrimą ir pamiršti tai, ką žinai kaip tiesą, viską, ką girdėjai, ar skaitei. Pasitikėk tik savo tiesiogine patirtimi.PIRMAS ŽINGSNIS

Kelio išvalymas


Užrašyk štai tai :

Nėra jokio “aš” realybėje. Jokio tarpininko, valdytojo, stebėtojo, jokio gyvenimo savininko; viskas yra vienas laisvai tekantis gyvenimas, - tarsi vienas judesys.

Dabar pasižiūrėk, palauk, įsigilink į tai, užrašyk - kas kyla? Ar tai baimė? Ar tai abejonė? Pasipriešinimas? Nusivylimas? Kažkas, norintis surikti ir apsisukti atgal, kažkas, sakantis, jog tai neveikia? O gal kyla jausmas oho, džiaugsmas, palengvėjimas?

Pastebėk, kas kyla viduje ir tiesiog užrašyk tai.

................

Atlikai? Gerai. Tuomet pažiūrėk į tai iš arčiau. Jeigu tai baimė, sutelk dėmesį į šią baimę.

Pastebėk, kad tai yra apsaugos mechanizmas. Baimė savyje yra tarsi durys, sulaikančios dėmesį pasižiūrėti, kas yra už jų. Bet tai tik baimė, pojutis. Nieko tokio, kad ji yra, ji tiesiog atlieka savo darbą. Tiesiog leisk jai būti, suvok jos buvimą pagarbiai ir su dėkingumu, patikrink, kur ji jaučiasi fiziškai kūne. Pastebėk tą pojūtį.

Kas yra baimė savyje?
Ką ji saugo?
Kas nori būti apsaugota?
Kas jaučia grėsmę?

Paprašyk jos atskleisti, kodėl ji čia, ką ji nori tau pasakyti, paprašyk baimės pasidalinti savo išmintimi. Jeigu nėra jokio “aš”, tuomet juk nėra ką apsaugoti, taip?

Gerbk šį jausmą. Pasveikink jį, padėkok jam už atliekamą darbą. Pamatyk, kad baimė yra čia tik dėl apsaugos, ji yra draugė. Baimė iš tiesų yra užmaskuota meilė. Ji tik parodo, kur žvelgti, nukreipia į tamsias vietas.

Dabar pažvelk už jos.
Ar yra kažkas už baimės?
Jeigu taip, tai kas? Kas yra už to?

(pastebėk, kad tyla yra ne atsakymo nebuvimas, tai yra pats atsakymas)

Atlikai?

Jeigu praėjai šį žingsnį ir pamatei, kad už baimės nieko nėra, tuomet esi pasirengęs sekančiam žingsniui.


-1-  -2-  -3-  -4-  -5-  -6-

1 komentaras: